Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för konton > Aktivera konto
 

Aktivera konto

Aktiverar eller inaktiverar ett angivet konto.

Se även 

Tillval 

Kontonamn låter dig ange namnet på det konto som ska aktiveras eller inaktiveras.

Aktivera konto aktiverar det angivna kontot.

Inaktivera konto inaktiverar det angivna kontot.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Kommentarer 

Du måste ange ett befintligt konto.

Du måste ha behörighetsuppsättningen fullständig behörighet för att kunna utföra det här scriptsteget. Om du vill låta användare med lägre behörighet än fullständig behörighet utföra det här scriptsteget, högerklickar du på aktuellt script i sektionen för scripts och väljer Bevilja fullständig behörighet.

Du kan inte använda det här scriptsteget för att inaktivera ett konto som har fullständig behörighet.

Exempel 1 

Visar innehållet i fältet Namn och uppmanar användaren att aktivera ett konto med det namnet.

Visa anpassad dialogruta ["Aktivera kontot " & Konton::Namn & "?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Aktivera konto [Kontonamn: Konton::Namn; Aktivera]
End if

Exempel 2 

Inaktiverar det aktuella kontot och uppmanar användaren att logga in på ett annat konto.

Visa anpassad dialogruta ["Inaktivera kontot " & Get ( Kontonamn ) & "?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Aktivera konto [Kontonamn: Get ( Kontonamn ); Inaktivera]
Logga in igen [Med dialogruta: På]
End if

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)