Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > Skicka e-post
 

Skicka e-post

Skickar ett e-postmeddelande genom ett e-postprogram eller via SMTP.

Se även 

Tillval 

Skicka via anger om meddelandet ska skickas med en e-postklient eller en SMTP-server. (Om du väljer SMTP-server visas dialogrutan SMTP-alternativ. Mer information finns i Ange eller redigera SMTP-alternativ.)

Ett e-postmeddelande med data från aktuell post skickar ett meddelande till alla angivna mottagare.

Flera e-postmeddelanden (ett för varje post i sökresultatet) skickar ett meddelande för varje post i sökresultatet till alla angivna mottagare.

Om du väljer SMTP-server och Flera e-postmeddelanden (ett för varje post i sökresultatet) och FileMaker Pro Advanced hittar ett fel medan en av posterna skickas, kommer återstående poster inte att skickas.

Till lagrar mottagarnas adresser.

Kopia lagrar kopiemottagarnas adresser.

Hemlig kopia lagrar dessa kopiemottagares adresser.

För Till, Kopia och Hemlig kopia:

Windows: Välj Ange e-postadresser för att ange en eller flera e-postadresser. Separera varje adress med ett semikolon eller ett returtecken.

Välj Ange fältnamn för att ange ett fält som innehåller en eller flera e-postadresser.

Välj Ange beräkning för att ange en beräkning som genererar en eller flera e-postadresser.

Välj Samla in adresser från sökresultat för att använda alla värden från detta fält eller beräkningsresultat för att adressera ett meddelande till flera mottagare. Det här alternativet är tillgängligt om du väljer Ett e-postmeddelande med data från aktuell post och använder Ange fältnamn eller Ange beräkning för att ange ett värde för Till, Kopia eller Hemlig kopia.

Obs!  Om du anger flera e-postadresser för Till, Kopia eller Hemlig kopia, avgränsar du varje mottagares e-postadress med en vagnretur eller ett semikolon. Vissa e-postklienter godtar inte andra avgränsare, t.ex. komma.

Ämne utgör rubriken för e-postmeddelandet.

Vid Meddelande anger du texten för e-postmeddelandet. Du kan skriva meddelandet som ren text, använda ett fältvärde, skapa ett meddelande utifrån en beräkning eller infoga text från en fil.

Klicka på Bifoga filer för att välja filer att skicka som bilagor med meddelandet. (Mer information finns i Skapa filsökvägar.) I stället för att söka i en lista med möjliga filer och välja den första som hittas så lägger det här steget till alla filer i listan som hittas i de angivna sökvägarna.

Med dialogruta anger hur FileMaker Pro Advanced ska hantera det skrivna e-postmeddelandet. Om du ställer in Med dialogruta till lämnas det skrivna meddelandet öppet för granskning i e-postprogrammet. (I vissa e-postprogram lämnas det nya meddelandet i mappen Utkast.) Om Med dialogruta är Av placeras det färdiga e-postmeddelandet i e-postprogrammets utkorg, redo att skickas.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Partiell 

FileMaker WebDirect 

Partiell 

FileMaker Server 

Partiell 

FileMaker Cloud 

Partiell 

FileMaker Data API 

Partiell 

Anpassad webbpublicering 

Partiell 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Skicka e-post skickar ett e-postmeddelande via ett intranät eller Internet med en hjälp av ett e-postprogram eller via SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

Kommentarer 

Det saknas stöd för att skicka e-post med ett e-postprogram i script på serversidan, FileMaker Data API och Anpassad webbpublicering.

Script på serversidan har stöd för att skicka e-post via SMTP. Om du bifogar en fil måste filen finnas i en mapp som script på serversidan har åtkomst till. Mer information finns i Sökvägar i script på serversidan.

FileMaker WebDirect har inte stöd för alternativet Bifoga filer. Webbanvändarna måste manuellt bifoga sparade eller exporterade filer i e-postmeddelanden.

Anpassad webbpublicering och FileMaker Data API har inte stöd för alternativet Bifoga filer.

FileMaker WebDirect har inte stöd för alternativet Med dialogruta: Av när e-postmeddelandet skickas via en e-postklient.

FileMaker Go har inte stöd för alternativet Med dialogruta: Av. E-postmeddelandet visas i enheten och du kan skicka det manuellt.

Om scriptet skickar ett e-postmeddelande via en e-postklient i FileMaker WebDirect, bör du begränsa fälten Till, Kopia, Hemlig kopia, Ämne och Huvuddel till sammanlagt 2 000 tecken. Om e-postmeddelandet innehåller fler än 2 000 tecken kan det hända att webbläsaren inte låter FileMaker WebDirect skicka meddelandet.

Så här skickar du e-post via ett e-postprogram:

Du måste ha ett e-postprogram som stöds installerat och konfigurerat korrekt på din dator. Se tekniska specifikationer för FileMaker Pro Advanced.

Windows: Ett [Mail]-avsnitt i Win.ini-filen krävs.

Du kan skapa en PDF- eller Microsoft Excel-fil från dina data och skicka den som en bifogad fil. Se Spara poster i PDF-format och Spara poster i Excel-format.

Scriptsteget Skicka e-post kontrollerar inte typsnittets utseende. Använd e-postklienten om du vill göra ändringar i typsnittet.

FileMaker Pro Advanced skickar e-postmeddelanden som oformaterad text. Om du vill redigera meddelandets innehåll och formatering ska du välja att skicka meddelande via en e-postklient och ange alternativet Med dialogruta till . Du kan sedan redigera meddelandet i e-postklienten innan du skickar det.

FileMaker Pro Advanced verifierar SSL-certifikatet till en SMTP-server som använder en krypterad anslutning. Om certifikatet inte kan verifieras kan användarna välja att fortsätta att ansluta ändå eller avbryta och hoppa över scriptsteget. Om certifikatet inte kan verifieras och scriptsteget Manuell felhantering är inställt på , kommer det här scriptsteget att agera som om servern vore otillgänglig. Om certifikatet inte kan verifieras i script på serversidan, FileMaker Data API, Anpassad webbpublicering och FileMaker WebDirect uppträder det här scriptsteget som om det har avbrutits av användaren.

Exempel 1 

Går till layouten Kunder, utför en sökning och skickar ett förskrivet e-postmeddelande till adressen i fältet E-post i aktuell post, utan att meddela användaren.

Gå till layout ["Kunder"]
Utför sökning [Återställ]
Skicka e-post [Skicka via e-postklient; Med dialogruta: Av; Till: Kunder::E-post; Ämne: Fakturor::Sammanfattning; Meddelande: "Bästa kund!¶¶Tack för att du väljer oss."]
#Alternativet Samla in adresser från sökresultat är inte aktiverat.

Exempel 2 

Sparar aktuell post som en PDF, som den sedan skickar med e-post till adressen i fältet E-post i aktuell post.

Gå till layout ["Skriv ut fakturor"]
Spara poster i PDF-format [Återställ; Med dialogruta: Av; "Invoice.pdf"; Aktuell post" ; Skapa kataloger: Av]
Skicka e-post [Skicka via e-postklient; Med dialogruta: Av; Till: Kunder::E-post; Ämne: Fakturor::Sammanfattning; Meddelande: "Bästa kund!¶¶Tack för att du väljer oss. Din faktura bifogas här."; "Faktura.pdf"]
Gå till layout [ursprunglig layout]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)