Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för redigering > Klistra in
 

Klistra in

Klistrar in innehållet i Urklipp i det angivna fältet i den aktuella posten.

Se även 

Tillval 

Markera hela innehållet ersätter innehållet i ett fält med innehållet i Urklipp. Om du inte använder Markera hela innehållet kopieras innehållet i Urklipp över det som är markerat i fältet.

Utan utformning anger att FileMaker Pro Advanced ska ignorera alla textstilar och all utformning som är associerade med innehållet i Urklipp.

Gå till målfält anger det fält du vill klistra in i.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Partiell 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Om du försöker klistra in data som inte matchar fälttypen för målfältet klistrar FileMaker Pro Advanced in dessa data men visar dessutom ett varningsmeddelande när du försöker lämna fältet. Om fältet inte finns i den aktuella layouten returnerar FileMaker Pro Advanced en felkod som kan registreras med funktionen Get ( SenasteFel ).

Kommentarer 

Om du manuellt markerar fältdata innan du kör det här scriptsteget i FileMaker WebDirect utförs scriptsteget som om du inte hade markerat något. Använd scriptsteget Ställ in markering om du vill markera fältdata innan du kör det här scriptsteget i FileMaker WebDirect.

Exempel 1 

Klistrar in innehållet i Urklipp i det aktiva fältet.

Visa anpassad dialogruta ["Vill du klistra in innehållet i Urklipp?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Klistra in [Välj]
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteget Klipp ut

Scriptsteget Kopiera

Scriptsteget Radera

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)