Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fönster > Uppdatera inte fönster
 

Uppdatera inte fönster

Uppdatering av det aktiva fönstret upphör.

Se även 

Tillval 

Inga.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Använd Uppdatera inte fönster om du vill dölja åtgärder från användaren när FileMaker Pro Advanced kör resten av scriptet. Använd ett scriptsteg av typen Uppdatera fönster eller Pausa/Återuppta om du vill återuppta uppdateringen av det aktiva fönstret efter ett scriptsteg av typen Uppdatera inte fönster.

Kommentarer 

Steget Uppdatera fönster behövs inte om det skulle bli det sista steget i ett script. FileMaker Pro Advanced stänger automatiskt av Uppdatera inte fönster och uppdaterar skärmen när ett script är slut. Använd Uppdatera fönster om du vill att ett fönster ska uppdateras under tiden som ett script körs.

Exempel 1 

Fryser fönstret, går till layouten Skriv ut fakturor, skriver ut och återgår till den ursprungliga layouten.

Uppdatera inte fönster
Gå till layout ["Skriv ut fakturor"]
Skriv ut [Spara: Skrivare; Med dialogruta: Av]
Gå till layout [ursprunglig layout]

Exempel 2 

Fryser fönstret och kopierar sedan data från fältet Arbetstelefon till fältet Kontakt dagtid i alla poster.

Uppdatera inte fönster
Gå till post/sökpost/sida [Första]
Loop
Tilldela fält [Kunder::Kontakt dagtid; Kunder::Arbetstelefon]
Gå till post/sökpost/sida [Nästa; Avbryt efter sista: På]
End Loop

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)