Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för redigering > Ställ in markering
 

Ställ in markering

Anger en markering eller markörplats i ett fält.

Se även 

Tillval 

Gå till målfält anger det fält vars innehåll du vill markera. Om inget målfält angetts används det fält som är aktivt.

Startposition anger markeringens startposition.

Slutposition anger markeringens slutposition.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Partiell 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Positionen i ett fält avgörs av antalet tecken, inklusive blanksteg, med början på position 1, det första tecknet i fältet. En markering inkluderar alla värden från och med startpositionen till och med slutpositionen. Om t.ex. Fält1 har värdet "abcdefgh" och alternativen för scriptsteget anger startpositionen 3 och slutpositionen 6 kommer scriptsteget att markera "cdef". Om startpositionen är inom intervallet och slutpositionen är utanför intervallet markeras allt från startpositionen till slutet på fältet. (En position ligger inom intervallet om det är mellan 1 och längden på texten i fältet.)

För att flytta markören utan att markera text kan du ange värden för position som ligger utanför intervallet eller som har slutpositionen innan startpositionen:

 

Om du vill flytta markören

Ange

Före position n

Startposition = n och Slutposition = 0

Efter position n

Startposition = 0 och Slutposition = n

Till början av fältet

Startposition 1 och Slutposition = 0

Till slutet av fältet

Startposition > m och Slutposition m, där m är längden på texten i fältet

Eller ange Startposition 0 och Slutposition < 0

Kommentarer 

Ingen åtgärd vidtas om användaren försöker utföra en markering i ett containerfält.

Data som markeras utanför det synliga området rullas in så att de syns.

I FileMaker Go markerar det här scriptsteget inte markerad text om tangentbordet är dolt på enheten.

Exempel 1 

Markerar de 5 första siffrorna i fältet Postnummer.

Ställ in markering [Kunder::Postnummer; Startposition: 1; Slutposition: 5]

Exempel 2 

Markerar antalet stycken som användaren anger i den anpassade dialogrutan.

Visa anpassad dialogruta ["Hur många stycken vill du markera?"; Produkter::Antal stycken]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Ställ in markering [Produkter::Beskrivning; Startposition: 1; Slutposition: Position ( Produkter::Beskrivning; ¶ ; 1 ; Produkter::Antal stycken )]
End If

Exempel 3 

Flyttar markören till före det tredje tecknet i fältet.

Ställ in markering [Tabell::Fält1; Startposition: 3; Slutposition: 0]

Exempel 4 

Flyttar markören till efter det tredje tecknet i fältet.

Ställ in markering [Tabell::Fält1; Startposition: 0; Slutposition: 3]

Exempel 5 

Flyttar markören till början av fältet.

Ställ in markering [Tabell::Fält1; Startposition: 0; Slutposition: 0]

Exempel 6 

Flyttar markören till slutet av fältet.

Ställ in markering [Tabell::Fält1; Startposition: -1; Slutposition: -1]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)