Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fönster > Visa som
 

Visa som

Visar data i det angivna formatet.

Se även 

Tillval 

Visa en post visar poster sida för sida i det format som den som skapat databasen har specificerat.

Visa som lista visar poster som poster i en lista så att du kan bläddra i dem utan att klicka på bakåt- och framåtknapparna i statusverktygsfältet.

Visa som tabell visar posterna i ett rutnät på skärmen så att många fält och poster kan visas samtidigt i ett kalkylbladsliknande format.

Växla växlar från det aktuella visningsläget till nästa visningsläge.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Partiell 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Kommentarer 

FileMaker WebDirect har inte stöd för alternativet Visa som tabell.

Exempel 1 

Importerar poster, sorterar och går till tabellvisningsläget.

Importera poster [Med dialogruta: På]
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Visa som [Visa som tabell]

Exempel 2 

Utför en sökning och ändrar sedan visning beroende på antalet poster i sökresultatet.

Sök [Paus: På]
If [Get (HittadePoster) = 1]
Visa som [Visa en post]
Else If [Get ( HittadePoster ) < 1]
Visa som [Visa som lista]
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)