Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > Skicka Event
 

Skicka Event

Utför en åtgärd i ett annat program i Windows; skickar ett Apple Event till ett annat program i macOS.

Se även 

Tillval (Windows)

Skicka meddelandet <eventnamn> låter dig välja mellan följande:

öppna dokument/program anger att FileMaker Pro Advanced ska öppna en dokumentfil eller ett program. Dokumenten öppnas med det program Windows associerat med dokuments filtyp.

skriv ut dokument anger att FileMaker Pro Advanced ska skriva ut ett dokument i ett annat program.

Fil låter dig ange vilket dokument/program som ska öppnas eller vilket dokument som ska skrivas ut. Mer information finns i Skapa filsökvägar.

Beräkning låter dig skapa ett meddelande utifrån en beräkning.

Text låter dig manuellt skriva den meddelandetext som ska skickas.

Visa det andra programmet i förgrunden aktiverar målprogrammet och visar det på skärmen. Ditt script kan bli långsammare om du väljer att visa målprogrammet. Om Visa det andra programmet i förgrunden inte är markerat kommer eventet att köras i bakgrunden.

Tillval (macOS)

Skicka Apple Event <värde> med låter dig välja mellan följande:

Öppna program talar om för FileMaker Pro Advanced att öppna ett program. Klicka på Ange program för att välja program.

Öppna dokument anger att FileMaker Pro Advanced ska öppna ett dokument i målprogrammet. Du kan också ange ett beräknat värde eller ett script.

Utför script anger att FileMaker Pro Advanced ska köra ett script i målprogrammets språk. Klicka på Ange program för att välja ett program och använd Dokument för att välja vilket dokument som ska användas med målprogrammet. Eller välj Scripttext och skriv in scripttexten eller skriv in namnet på scriptet (se till att det är ett script som känns igen av målprogrammet).

Annat visar dialogrutan Ange event, där du själv kan skriva in Event-klass och Event-ID för Apple Events.

Dokument låter dig välja det dokument som du vill använda med målprogrammet. Mer information finns i Skapa filsökvägar.

Beräkning låter dig skapa en beräkning som genererar det värde du vill skicka med eventet.

Visa det andra programmet i förgrunden aktiverar målprogrammet och visar det på skärmen. Ditt script kan bli långsammare om du väljer att visa målprogrammet. Om Visa det andra programmet i förgrunden inte är markerat kommer eventet att köras i bakgrunden.

Vänta tills Apple Event är utfört anger att FileMaker Pro Advanced ska vänta tills eventet är klart innan scriptet fortsätter. Om du inte vill vänta tills eventet är klart avmarkerar du tillvalet.

Kopiera resultatet till Urklipp kopierar eventresultaten till Urklipp, varifrån de kan hämtas vid ett senare tillfälle. Det här tillvalet är inaktiverat om Visa det andra programmet i förgrunden är valt.

Ange program låter dig välja målprogram.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Nej 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Skicka Event startar ett annat program, öppnar ett dokument i ett annat program eller skriver ut ett dokument i ett annat program (Windows), eller skickar ett Apple Event till ett annat program (macOS).

Varje scriptsteg i Skicka Event skickar ett event. Du kan inkludera mer än ett Skicka Event i ett script.

När du anger ett dokument eller program med en beräkning eller text visas namnet för filtypen eller programmet som <okänt> i scriptdefinitionen.

Windows: För ytterligare scriptfunktioner kan du skapa ett program i Basic eller C och köra programmet med det här scriptsteget.

macOS: När FileMaker Pro Advanced skickar ett Apple Event skickar det textdata (inte kompilerade data). Du måste veta vilken information som målprogrammet förväntas ta emot med ett event.

Exempel 1 

Öppnar programmet TextEdit i macOS.

Skicka Event ["TextEdit", "aevt", "oapp"]

Exempel 2 

Öppnar programmet Anteckningar i Windows.

Skicka Event ["aevt"; "odoc"; "NOTEPAD.EXE"]

Exempel 3 

Öppnar filen bilden.bmp med dess standardprogram i Windows.

Skicka event ["aevt"; "odoc"; "image.bmp"]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)