Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för poster > Spara poster som ögonblicksbildlänk
 

Spara poster som ögonblicksbildlänk

Sparar en uppsättning hittade poster i en FileMaker Pro Snapshot Link-fil (FMPSL).

Se även 

Tillval 

Ange utdatafil låter dig ange sökvägen till ögonblicksbildlänken. Ange en sökväg per rad. FileMaker Pro Advanced använder den första sökväg som hittas. Mer information finns i Skapa filsökvägar. Välj Skapa e-post med fil som bilaga för att visa ett nytt e-postmeddelande i användarens standardprogram för e-post med utdatafilen som en bilaga.

Om FileMaker Pro Advanced kör ett script som inte anger en absolut sökväg, och databasfilen som innehåller scriptet har en värd, antas sökvägen vara den aktuella användarens Dokument-mapp.

Alla poster som bearbetas sparar alla hittade poster.

Aktuell post sparar endast den aktuella posten.

Skapa kataloger anger om kataloger som anges i utdatafilens sökväg ska skapas.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Partiell 

FileMaker WebDirect 

Partiell 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Nej 

Kommer från 

FileMaker Pro 11.0

Beskrivning 

Detta steg fungerar i alla lägen utom sökläget.

Om du vill skicka en ögonblicksbildlänk via SMTP använder du scriptsteget Skicka e-post med ögonblicksbilden som bifogad fil, och placerar den efter scriptsteget Spara poster som ögonblicksbildlänk i scriptet.

Använd det här scriptsteget med funktionen Get ( TemporärSökväg ) för att spara ögonblicksbildlänken på en tillfällig plats, om du inte behöver lagra den lokalt. Om du använder Get ( TemporärSökväg ) för att utforma en filsökväg tilldelar du den först en variabel och använder sedan variabeln i dialogrutan Ange utdatafil. Mer information finns i Skapa filsökvägar.

Kommentarer 

I FileMaker WebDirect:

Alternativen Ange utdatatfil och Skapa kataloger stöds inte. FileMaker WebDirect sparar länkar till ögonblicksbilder i webbläsarens standardplats för nedladdningar.

Det här scriptsteget kan inte användas i mobilwebbläsare.

I FileMaker Go:

Om du inte anger utdatafilens sökväg används filens namn när länken till filen med ögonblicksbilden sparas med FileMaker Go.

Alternativet Skapa kataloger stöds inte.

Script på serversidan kan bara komma åt vissa mappar. Mer information finns i Sökvägar i script på serversidan.

Du kan öppna en länk till en ögonblicksbildfil på flera iOS-enheter i följande fall:

FileMaker Pro Advanced-filen finns lagrad på respektive enhet.

ögonblicksbildlänkfilen skapades i FileMaker Go.

den ursprungliga FileMaker Pro Advanced-filen och den lokala kopian av filen har matchande filnamn och finns på samma relativa plats.

Exempel 1 

Sparar den aktuella posten som en ögonblicksbildlänk och frågar var användaren vill spara länken till ögonblicksbilden.

Spara poster som ögonblicksbildlänk [Aktuell post ; Skapa kataloger: Av]

Exempel 2 

Sparar hittade poster som en ögonblicksbildlänk i en temporär katalog och skapar sedan ett e-postmeddelande med ögonblicksbildlänken bifogad.

Ange variabel [$SÖKVÄG; Värde: Get ( TemporärSökväg ) & "Fakturor.fmpsl"]
Spara poster som ögonblicksbildlänk ["$SÖKVÄG"; Skapa e-postmeddelande; Alla poster som bearbetas ; Skapa kataloger: Av]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteget Get ( Skrivbordssökväg )

Scriptsteget Get ( TemporärSökväg )

Scriptsteget Exportera poster

Scriptsteget Importera poster

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)