Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fönster > Uppdatera fönster
 

Uppdatera fönster

Uppdaterar hela innehållet i det aktiva fönstret, inklusive alla relaterade poster.

Se även 

Tillval 

Rensa cache-lagrade kopplingsresultat tar bort resultaten av frågor om relaterade poster och gör så att relaterade poster uppdateras. Markera inte detta alternativ om du vet att ditt script inte påverkar relaterade data, och om du vill minimera påverkan på prestandan när du vill hämta relaterade data (särskilt när man delar en databas över ett nätverk).

Rensa cachelagrade data tar bort resultaten av frågor om relaterade ODBC-datakällsposter och gör så att relaterade ODBC-poster uppdateras. FileMaker Pro Advanced tömmer det interna cache-minnet och uppdaterar postdata. Markera inte detta alternativ om du vet att ditt script inte har åtkomst till ODBC-data.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Det här scriptsteget uppdaterar allt innehåll i det aktiva fönstret, inklusive alla relaterade poster, och uppdaterar synlighetstillståndet för alla objekt med dolda villkor i fönstret. Uppdatering av Windows återupptar även uppdateringen av det aktiva fönstret efter ett Uppdatera inte fönster-scriptsteg.

Du behöver inte välja Rensa cache-lagrade kopplingsresultat för att uppdatera hela fönstret.

Detta script uppdaterar poster (rader) i den aktuella ODBC-tabellen.

Kommentarer 

Om du vill uppdatera ett enskilt layoutobjekt utan att uppdatera hela fönstret kan du använda scriptsteget Uppdatera objekt.

Under FileMaker WebDirect stänger det här scriptet alla öppna flytande fönster.

Exempel 1 

Uppdaterar fältet Total så att skatt och pipsignaler omfattas efter att alla poster har uppdaterats.

Gå till post/sökpost/sida [Första]
Loop
Tilldela fält [Fakturor::Total; Fakturor::Total * Fakturor::Skatt]
Gå till post/sökpost/sida [Nästa; Avbryt efter sista: På]
End Loop
Uppdatera fönster [ ]
Pip

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)

Uppdatera data mellan FileMaker och ODBC-datakällor