Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fält > Infoga ljud/video
 

Infoga ljud/video

Importerar en ljud- eller videofil, eller en filreferens, till den aktuella interaktiva containern.

Se även 

Tillval 

Spara endast en länk instruerar FileMaker Pro Advanced att endast spara en länk till en ljud- eller videofil i containerfältet i stället för den faktiska filen. Detta alternativ kan minska storleken på din FileMaker Pro Advanced-fil, men om du flyttar eller raderar den bildfil som du refererar till kommer FileMaker Pro Advanced inte att kunna visa bilden.

Ange källfil anger ljud- eller videofilen som du vill sätta in i den interaktiva containern. Sökvägen måste börja med movie, moviemac eller moviewin. Mer information finns i Skapa filsökvägar.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Partiell 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 12.0

Beskrivning 

Du måste ange ett fält, klicka i ett fält eller använda scriptsteget Gå till fält innan du utför detta scriptsteg.

När Infoga ljud/video utförs och ingen fil är angiven med tillvalet Ange källfil visas en dialogruta där användaren kan markera eller förhandsgranska filen som ska infogas.

Kommentarer 

FileMaker WebDirect stöder inte alternativen Spara endast en länk eller Ange källfil.

Om det inte finns något aktivt containerfält i den layout där scriptet körs returnerar Infoga ljud/video en felkod som kan registreras med funktionen Get ( SenasteFel ).

Det här scriptsteget fungerar endast för interaktiva containrar. Mer information finns i Ange utformning för containerfält.

En lista över medietyper som stöds finns i Använda data i containerfält.

Exempel 1 

Går till fältet Media och infogar en ljudfil med hjälp av den relativa filsökvägen movie:Audio/Music.mp3.

Gå till fält [Kunder::Media]
Infoga ljud/video ["Music.mp3"]

Exempel 2 

Infogar mediafilen som anges i fältet Medianamn i det aktiva containerfältet som referens.

Ange variabel [$MEDIA_SÖKVÄG; Värde: Get ( Dokumentsökväg ) & Produkter::Medianamn]
Infoga ljud/video [Referens; "$MEDIA_SÖKVÄG"]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)