Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för att öppna menyalternativ > Öppna Hantera teman
 

Öppna Hantera teman

Öppnar dialogrutan Hantera teman.

Se även 

Tillval 

Inga.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Nej 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Nej 

Kommer från 

FileMaker Pro 13.0

Beskrivning 

Det här scriptsteget är detsamma som att välja Arkiv > Hantera > Teman.

Du kan använda det här scriptsteget för att öppna dialogrutan Hantera teman om du angivit att användarna inte ska ha tillgång till menyerna i FileMaker Pro Advanced.

Kommentarer 

Användaren måste ha fullständig behörighet för layoutåtkomst för att kunna öppna dialogrutan Hantera teman. Mer information finns i Ändra behörighet för poster och Ändra layoutbehörighet.

Exempel 1 

Visar en anpassad dialogruta med frågan om användaren vill hantera databasens layoutteman, och öppnar dialogrutan Hantera teman.

Visa anpassad dialogruta ["Vill du hantera databasens teman?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Öppna Hantera teman
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)