Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för poster > Duplicera post/sökpost
 

Duplicera post/sökpost

Duplicerar den aktuella posten eller den aktuella sökposten.

Se även 

Tillval 

Inga.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

I bearbetningsläge skapar det här scriptsteget en kopia av den aktuella posten. I sökläge dupliceras den aktuella sökposten.

Om posten har ett fält inställt för automatisk inmatning, duplicerar inte det här scriptsteget värdet i fältet för den aktuella posten. I sådana fall genereras och införs ett nytt värde för den duplicerade posten. Om fältet definieras som länkdata eller om alternativet Ersätt inte befintligt värde för fält (om det finns) är valt för fältet duplicerar FileMaker Pro Advanced värdet från den aktuella posten.

Om du vill använda scriptsteget Duplicera post/sökpost med portalrader som visar relaterade poster ska du först använda scriptsteget Gå till portalrad och sedan använda steget Duplicera post/sökpost. Om du använder scriptsteget Duplicera post/sökpost när en portalrad är markerad dupliceras den markerade raden i den relaterade tabellen. Det här tillvalet är bara tillgängligt när tillvalet som medger att relaterade poster skapas har aktiverats för relationen.

Exempel 1 

Utför en sökning, går till den sista posten och duplicerar posten.

Utför sökning [Återställ]
Gå till post/sökpost/sida [Sista]
Duplicera post/sökpost

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)