Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fält > Infoga PDF
 

Infoga PDF

Importerar en PDF-fil eller filreferens till den aktuella interaktiva containern.

Se även 

Tillval 

Spara endast en länk instruerar FileMaker Pro Advanced att spara en länk till en pdf-fil i containerfältet i stället för den faktiska filen. Detta alternativ kan minska storleken på din FileMaker Pro Advanced-fil, men om du flyttar eller raderar den fil som du refererar till kommer FileMaker Pro Advanced inte att kunna visa den.

Ange källfil låter dig ange PDF-filen som du vill sätta in i den interaktiva containern. Sökvägen måste börja med image, imagemac eller imagewin. Mer information finns i Skapa filsökvägar.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Partiell 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 12.0

Beskrivning 

Du måste ange ett fält, klicka i ett fält eller använda scriptsteget Gå till fält innan du utför detta scriptsteg.

När Infoga PDF utförs och ingen fil är angiven med tillvalet Ange källfil visas en dialogruta där användaren kan välja och förhandsgranska filen som ska infogas.

Kommentarer 

FileMaker WebDirect stöder inte alternativen Spara endast en länk eller Ange källfil.

Om det inte finns något aktivt containerfält i den layout där scriptet körs returnerar Infoga PDF en felkod som kan fångas med funktionen Get ( SenasteFel ).

Det här scriptsteget fungerar endast med interaktiva containrar. Mer information finns i Ange utformning för containerfält.

Exempel 1 

Går till fältet Arkiv och infogar en PDF-fil med den relativa filsökvägen bild:Dokument/Produktbeskrivning.pdf.

Gå till fält [Produkter::Fil]
Infoga PDF ["Produktbeskrivning.pdf"]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)