Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fönster > Välj fönster
 

Välj fönster

Anger ett namngivet fönster och lägger det överst.

Se även 

Tillval 

Aktuellt fönster lägger det aktiva fönstret i filen som innehåller scriptet överst.

Fönsternamn anger vilket fönster du vill visa i förgrunden.

Endast aktuell fil begränsar matchningarna till den aktuella filen (om du inte väljer detta alternativ matchas alla tillgängliga FileMaker Pro Advanced-filer).

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Eftersom scriptsteg i FileMaker Pro Advanced alltid utförs i förgrundstabellen är det ibland nödvändigt att lägga ett visst fönster överst (dvs. i förgrunden). Använd det här scriptsteget när du arbetar med scripts i filer som innehåller flera tabeller så att du är säker på att ett script körs i avsedd tabell.

Kommentarer 

I FileMaker WebDirect visar det här scriptsteget det angivna virtuella fönstret i webbläsarfönstret. Det föregående virtuella fönstret är fortfarande öppet, men det visas inte.

I FileMaker Data API och Anpassad webbpublicering gör det här scriptsteget det angivna virtuella fönstret till förgrundsfönstret. Föregående virtuella fönster förblir öppet.

Fönsternamnsval är inte skiftlägeskänsliga. Scriptet väljer det första matchande fönstret och lägger det överst.

Scriptsteget Välj fönster öppnar inte ett fönster till en relaterad fil när den relaterade filen har öppnats i dolt läge, till exempel när en fil öppnas eftersom den är källfilen till ett relaterat fält. Om du vill använda scriptsteget Välj fönster med denna typ av relaterad fil öppnar du den relaterade filen med hjälp av scriptsteget Öppna fil.

Till exempel innehåller en layout i filen Datainmatning ett relaterat fält från filen Företag. När den här layouten visas öppnar FileMaker Pro Advanced filen Företag i dolt läge. Om du vill öppna ett nytt fönster som visar den dolda relaterade filen använder du exempelvis scriptet:

Öppna fil [Öppna dolt: På ; "Företag"]
Välj fönster [Namn: "Företag"]

Om du vill återföra filen till ursprungligt skick utför du scriptsteget Stäng fönster [] för att stänga det öppna fönstret.

Välj fönster kan göra en dold relaterad fil synlig om scriptsteget utförs inifrån den dolda filen.

Exempel 1 

Väljer fönstret Skriv ut fakturor. Om fönstret Skriv ut fakturor inte är öppet skapas ett nytt fönster och layouten Skriv ut fakturor visas.

Välj fönster [Namn: "Skriv ut fakturor"]
If [Get ( SenasteFel ) = 112]
Nytt fönster [Stil: Flytande dokument; Namn: "Skriv ut fakturor";
Använda layout: "Skriv ut fakturor" (Fakturor)]
End If

Relaterade avsnitt 

Definiera beräkningsfält

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)