Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fönster > Nytt fönster
 

Nytt fönster

Skapar ett nytt fönster baserat på förgrundsfönstret.

Se även 

Tillval 

Du kan välja någon av följande fönsterstilar:

Dokumentöppnar ett dokumentfönster.

Flytande dokument öppnar ett flytande dokumentfönster.

Dialogöppnar ett dialogfönster.

Kart öppnar ett kort.

Du kan ange följande fönsterinställningar:

Fönsternamn är namnet på det nya fönstret. Fönsternamn behöver inte vara unika.

Layout är namnet på den layout som ska användas.

Höjd är det nya fönstrets höjd i punkter.

Bredd är det nya fönstrets bredd i punkter.

Från överkant är det nya fönstrets avstånd i punkter från skärmens överkant (eller för ett kort, från överkanten av layouten i det överordnade fönstret).

Från vänster är det nya fönstrets avstånd, i punkter, från skärmens vänsterkant (eller, för ett kort, från vänsterkanten på det överordnade fönstret).

Du kan ställa in följande fönsteralternativ:

Stäng aktiverar stängningsknappen i fönstrets rubrikrad.

Minimera aktiverar minimeringsknappen i fönstrets rubrikrad.

Maximera aktiverar maximeringsknappen i fönstrets rubrikrad.

Dämpa överordnat fönster gör layoutområdet i det överordnade fönstret för ett kort mörkare.

Ändra storlek låter användaren ändra fönstrets storlek.

I menyraden visas området överst i fönstret som visar den installerade menyuppsättningen. Det här alternativet stöds inte i macOS eller om det aktiva fönstret är ett kort.

Verktygsfält visar eller döljer statusverktygsfältet i FileMaker Pro Advanced och verktygsraden och redigeringsraden i FileMaker Go.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Partiell 

FileMaker WebDirect 

Partiell 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Partiell 

Anpassad webbpublicering 

Partiell 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Det här scriptsteget skapar ett nytt dokumentfönster, flytande dokumentfönster, dialogfönster eller kort. Det är inte nödvändigt att ange värden för varje alternativ. Om inget värde angetts använder FileMaker Pro Advanced det standardvärde som hör till Fönster > Nytt fönster.

Se Arbeta med fönster och Om fönsterstilar.

Kommentarer 

Om du inaktiverar både maximerings- och minimeringsknappen visas inte de knapparna i fönstrets namnlist.

Du kan använda ett script eller ett knappscriptsteg om du vill kontrollera ett fönster, även om fönsterkontroller inaktiveras i fönstrets namnlist.

I FileMaker WebDirect, FileMaker Data API och Anpassad webbpublicering öppnar det här scriptsteget ett nytt virtuellt fönster. Inaktiva virtuella fönster förblir öppna men visas inte i FileMaker WebDirect. Använd scriptsteget Välj fönster om du vill ändra aktuellt (aktivt) virtuellt fönster. Inställningar för fönsterstilar stöds inte.

FileMaker WebDirect har inte stöd för fönsterstilsalternativet Kort.

FileMaker Go har inte stöd för fönsterstilsalternativ Flytande dokument och Dialog. FileMaker Go har även stöd för alternativen för positionering och fönstren för storleksändring enbart för kort, och visar alltid dokumentfönster i helskärm.

Exempel 1 

Öppna ett nytt kort med layouten Kunder och sorterar posterna efter fältet Kund-ID.

Nytt fönster [Stil: Kort; Med layout: "Kunder" (Kunder)]
Sortera poster efter fält [Fallande; Kunder::Kund-ID]

Exempel 2 

Går till layouten Skriv ut fakturor i ett nytt flytande fönster och går till granskningsläget.

Nytt fönster [Stil: Flytande dokument; Namn: "Skriv ut fakturor"; Med layout: "Skriv ut fakturor" (Fakturor); Överkant: Get ( FönsterÖverkant ) + 25; Vänster: Get ( FönsterVänsterkant ) + 25]
Granska [Paus: Av]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteget Gå till layout

Definiera beräkningsfält

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)