Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för sökresultat > Sortera poster efter fält
 

Sortera poster efter fält

Sorterar posterna i den aktuella gruppen hittade poster efter kontexten för ett angivet fält.

Se även 

Tillval 

Ange målfält anger det fält du vill sortera efter.

Stigande visar data i stigande ordning.

Fallande visar data i fallande ordning.

Tillhörande värdelista visar data i den ordning som fastställdes av värdelistan som är associerad med fältet.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 12.0

Beskrivning 

Sorterar posterna i det aktuella sökresultatet enligt kontext för ett angivet fält så att du kan skapa scripts med liknande funktioner med hjälp av snabbmenyn i tabellvyn. Om du inte anger ett fält sorteras scriptet efter det fält som är aktivt när scriptet körs. Om inget fält är aktivt när scriptet körs visas ett meddelande om ogiltig sorteringsordning.

Tips  Du kan söka efter de poster du vill sortera (med scriptsteget Utför sökning eller scriptsteget Visa alla) innan du använder det här scriptsteget. Du behöver inte använda scriptsteget Bearbeta eller scriptsteget Gå till post/sökpost/sida när du har använt Sortera poster efter fält.

Exempel 1 

Sorterar det aktuella sökresultatet efter aktivt fält. Kan startas av scripttriggern VidObjektValidera för att behålla sorteringsordningen för aktuella hittade poster när fältvärden ändras.

Sortera poster efter fält [Stigande]

Exempel 2 

Visar fakturor för aktuellt kund-ID med den senaste fakturan först i listan.

Sök efter matchande poster [Ersätt; Fakturor::Kund-ID]
Sortera poster efter fält [Fallande; Fakturor::Faktura-ID]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteget Sortera poster

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)