Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > Avsluta programmet
 

Avsluta programmet

Stänger alla öppna filer, och i FileMaker Pro Advanced avslutas programmet.

Se även 

Tillval 

Inga.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Partiell 

FileMaker WebDirect 

Partiell 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Scriptsteget Avsluta programmet gör följande i andra FileMaker-klienter:

I FileMaker WebDirect innebär scriptsteget att du loggas ut från den aktuella webbsessionen och återgår till FileMaker WebDirect-startcentret.

I FileMaker Go stängs alla öppna databaser och FileMaker Go körs vidare.

Exempel 1 

Hindrar användaren från att öppna databasen under en helg. Startat av scripttriggern VidFörstaFönsterÖppna.

Tillåt användaren att avbryta [Av]
If [DayName ( Get ( ST_DagensDatum ) ) = "lördag" or DayName ( Get ( ST_DagensDatum ) ) = "söndag"]
Avsluta programmet
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)