Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fönster > Visa/dölj menyrad
 

Visa/dölj menyrad

Visar eller döljer menyraden.

Se även 

Tillval 

Lås förhindrar menyradens läge från att ändras (endast i FileMaker Go).

Visa används för att visa menyraden.

Dölj döljer menyraden.

Byt växlar mellan att visa och dölja menyraden.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Partiell 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Partiell 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Partiell 

Kommer från 

FileMaker Pro 13.0

Kommentarer 

Det här scriptsteget stöds inte i macOS eller när det aktiva fönstret är ett kort och returnerar en felkod. Koden kan registreras med funktionen Get ( SenasteFel ).

Exempel 1 

Om gästkontot är inloggat visas layouten Fakturor och menyraden och statusverktygsfältet döljs.

If [Get ( Kontonamn ) = "[Gäst]"]
Gå till layout ["Fakturor"]
Visa/dölj menyrad [Lås: Av ; Dölj]
Visa/dölj verktygsfält [Dölj]
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)