Referens > Scriptsteg > Scriptstegen Förflytta/Byt läge > Gå till post/sökpost/sida
 

Gå till post/sökpost/sida

Flyttar till en post eller en rapportsida, eller visar en sökpost.

Se även 

Tillval 

Första flyttar till den första posten i filen eller sökresultatet (bearbetningsläge), visar den första sökposten (sökläge) eller flyttar till den första sidan i en rapport (granskningsläge).

Sista flyttar till den sista posten i filen eller gruppen av hittade poster, visar den sista sökposten eller flyttar till den sista sidan i en rapport.

Föregående flyttar till föregående post i filen eller gruppen av hittade poster, visar föregående sökpost eller flyttar till föregående sida i en rapport.

Nästa flyttar till nästa post i filen eller gruppen av hittade poster, visar nästa sökpost eller flyttar till nästa sida i en rapport.

Avbryt efter sista avslutar scriptet när det kommer till den sista posten i sökresultatet om Nästa eller Föregående är valt. Du kan använda Avbryt efter sista i en loop för att avsluta loopen efter den sista posten.

Kontrollberäkning anger en beräkning som bestämmer nummer för önskad post, sökpost eller sida. Ställ in Med dialogruta om du vill visa numret i en dialogruta för bekräftelse.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Partiell 

FileMaker Cloud 

Partiell 

FileMaker Data API 

Partiell 

Anpassad webbpublicering 

Partiell 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Det här scriptsteget flyttar till en post i bearbetningsläget, visar en sökpost i sökläget och flyttar till en rapportsida i granskningsläget.

Script på serversidan och Anpassad webbpublicering har inte stöd för alternativet Kontrollberäkning.

Exempel 1 

Utför en sökning, sorterar posterna och går till den första posten.

Utför sökning [Återställ]
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Gå till post/sökpost/sida [Första]

Exempel 2 

Går till det nummer för posten som användaren anger i den anpassade dialogrutan.

Visa anpassad dialogruta ["Ange nummer för posten du vill visa."; Fakturor::Postnummer]
Gå till post/sökpost/sida [Med dialogruta: Av ; Fakturor::Postnummer]
Visa alla

Exempel 3 

Loopar igenom poster för att exportera filer i containerfältet. Avbryter loopen om en post har ett tomt containerfält.

Ange variabel [$SÖKVÄG; Värde: Get ( Dokumentsökväg ) & Produkter::Container]
Gå till post/sökpost/sida [Första]
Loop
Exit Loop If [IsEmpty ( Produkter::Container )]
Exportera fältinnehåll [Produkter::Container; "$SÖKVÄG"; Skapa kataloger: Av]
Gå till post/sökpost/sida [Nästa ; Avbryt efter sista: På]
End Loop

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)

Om formler