Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fält > Tilldela fält
 

Tilldela fält

Ersätter allt i det angivna fältet i den aktuella posten med ett beräkningsresultat.

Se även 

Tillval 

Ange målfält anger det fält vars innehåll du vill ersätta. Om inget fält är angivet och ett fält är markerat i bearbetningsläge eller sökläge används det fältet.

Beräknat resultat är beräkningen vars resultat ska infogas av det här scriptsteget.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Resultatet av beräkningen måste matcha fälttypen. Du kan t.ex. inte tilldela ett containerfält en datumberäkning.

Det angivna fältet måste inte finnas i den aktuella layouten.

Om resultatet av beräkningen inte matchar målfältets typ och kontrolltillvalet för fältet angetts till Alltid kommer inte fältet att få något värde och en felkod returneras (som kan fångas upp med funktionen Get ( SenasteFel )).

När det är möjligt gör scriptsteget Tilldela fält posten aktiv och låter den vara aktiv tills posten lämnats eller verkställts. I scripts där en serie Tilldela fält-steg används ska dessa steg grupperas tillsammans om det är möjligt, så att påföljande Tilldela fält-steg kan användas på en post utan att behöva låsa den, hämta och överföra data, indexera fältet, och så vidare, efter varje enskilt Tilldela fält-steg. Dessa funktioner och kontroll på postnivå utförs efter att posten lämnats eller verkställts.

Om målfältet är ett repeterat fält kan du ange ett repetitionsnummer eller generera ett repetitionsnummer från ett beräknat uttryck.

Exempel 1 

Infogar summan av fakturornas totalsumma i statistikfältet.

Tilldela fält [Kunder::Statistik; Summa ( Fakturor::Totalsumma )]

Exempel 2 

Visar hur Tilldela fält kan användas i stället för Tilldela fält efter namn för att förenkla scripts.

#Använd scriptsteget Tilldela fält om målfältet inte ändras.Tilldela fält [Kunder::Arbetstelefon; Kreditsamling::Telefonnummer]#Om du använder Tilldela fält efter namn med ett målfält som inte ändras,
#måste du omge målfältet med citattecken så att det beräknas som en bokstavlig sträng
#och returnerar det angivna fältnamnet. Om du inte använder citattecken
#beräknar Tilldela fält efter namn det angivna fältet och använder resultatet som målfält.
#Om resultatet inte anger ett fältnamn händer ingenting.
Tilldela fält efter namn ["Kunder::Arbetstelefon"; Kreditsamling::Telefonnummer]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteget Tilldela fält efter namn

Definiera beräkningsfält

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)