Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för sökresultat > Förfina sökning
 

Förfina sökning

Förfinar befintligt sökresultat med hjälp av aktuella eller lagrade sökposter.

Se även 

Tillval 

Ange sökposter låter dig skapa och lagra en sökpost tillsammans med scriptsteget. Återställ anger en sparad sökpost.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Detta scriptsteg motsvarar en logisk OCH-sökning. Annars påminner Förfina sökning om scriptsteget Utför sökning.

Kommentarer 

Om inga poster matchar sökkriterierna returnerar detta scriptsteg ett sökresultat med noll poster.

Exempel 1 

Begränsar hittade poster till betalda fakturor eller visar alla poster.

Visa anpassad dialogruta ["Visa endast betalda fakturor?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Sök [Paus: Av]
Tilldela fält [Fakturor::Status; "Betald"]
Förfina sökning [ ]
Else
Visa alla
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)