Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för poster > Radera portalrad
 

Radera portalrad

Raderar markerad portalrad.

Se även 

Tillval 

Med dialogruta anger om en dialogruta ska visas när scriptsteget utförs, och användaren ombes att bekräfta borttagningen av portalraden.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Partiell 

FileMaker Server 

Partiell 

FileMaker Cloud 

Partiell 

FileMaker Data API 

Partiell 

Anpassad webbpublicering 

Partiell 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Viktigt  Det går inte att ångra scriptsteget Radera portalrad.

Använd scriptsteget Gå till portalrad för att styra vilken rad som är vald. (Om ingen portalrad är markerad händer inget när detta scriptsteg utförs.)

Om portalen visar poster från en relaterad tabell, tar detta scriptsteg bort motsvarande relaterad post. Om portalen visar poster från den aktuella tabellen, tar detta scriptsteg bort den aktuella posten (vilket är detsamma som att utföra scriptsteget Radera post/sökpost).

Kommentarer 

När du använt det här scriptsteget i en portal som visar relaterade poster i FileMaker WebDirect, klickar du var som helst i layouten eller använder ett scriptsteget Verkställ post/sökpost för att verkställa borttagningen. För en portal som visar poster från den aktuella databasen krävs inte någon extra åtgärd för att verkställa.

Exempel 1 

Frågar om användaren vill ta bort portalraden om en produkt utgår.

If [Produkter::Tillgänglighet = "Upphört"]
Radera portalrad [Med dialogruta: På]
End If

Exempel 2 

Frågar om användaren vill ta bort produkten i den aktuella portalraden.

Visa anpassad dialogruta ["Vill du radera " & Produkter::Namn & "?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Radera portalrad [Med dialogruta: Av]
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)