Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för konton > Radera konto
 

Radera konto

Tar bort det angivna kontot.

Se även 

Tillval 

Kontonamn låter dig ange namnet på ett befintligt FileMaker Pro Advanced-konto som ska tas bort.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Det här scriptsteget tar bort ett konto utan att visa någon dialogruta.

Kommentarer 

Du måste ange ett befintligt konto.

Du måste ha behörighetsuppsättningen fullständig behörighet för att kunna utföra det här scriptsteget. Om du vill låta användare med lägre behörighet än fullständig behörighet utföra det här scriptsteget, högerklickar du på aktuellt script i sektionen för scripts och väljer Bevilja fullständig behörighet.

Du kan inte använda det här scriptsteget för att ta bort ett konto som har fullständig behörighet.

Exempel 1 

Tar bort kontot Försäljning.

Radera konto [Kontonamn: "Försäljning"]

Exempel 2 

Raderar det aktuella kontot om det har fullständig behörighet.

If [Get ( KontoBehörighetsuppsättning ) = "[Full Access]"]
Radera konto [Kontonamn: Get ( Kontonamn )]
Logga in igen [Med dialogruta: På]
Else
Visa anpassad dialogruta ["Du har inte rätt behörigheter för att radera ett konto."]
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)