Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för redigering > Klipp ut
 

Klipp ut

Raderar innehållet i det angivna fältet i den aktuella posten och sparar innehållet i Urklipp.

Se även 

Tillval 

Markera hela innehållet raderar innehållet i ett fält i aktuell post och sparar det i Urklipp. Om du inte använder Markera hela innehållet klipps bara det som är markerat i fältet ut.

Gå till målfält anger det fält vars innehåll du vill klippa ut.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Partiell 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Det här scriptsteget tar bort innehållet i fältet. Om du vill duplicera fältinformationen använder du scriptsteget Kopiera.

Kommentarer 

Innehåll som du klipper ut eller kopierar till Urklipp är tillgängligt för andra program.

Med FileMaker WebDirect placeras inte data i Urklipp med scriptsteget Klipp ut.

Om du manuellt markerar fältdata innan du kör det här scriptsteget i FileMaker WebDirect utförs scriptsteget som om du inte hade markerat något. Använd scriptsteget Ställ in markering om du vill markera fältdata innan du kör det här scriptsteget i FileMaker WebDirect.

Exempel 1 

Klipper ut innehåll i fältet E-post i den aktuella posten.

Klipp ut [Kunder::E-post]

Exempel 2 

Uppmanar användaren att antingen klippa ut eller kopiera innehållet i fältet E-post.

Visa anpassad dialogruta ["Vill du klippa ut eller kopiera kundens e-postadress?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Klipp ut [Kunder::E-post]
Else If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 2]
Kopiera [Kunder::E-post]
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteget Klistra in

Scriptsteget Radera

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)