Referens > Scriptsteg > Scriptstegen Förflytta/Byt läge
 

Scriptstegen Förflytta/Byt läge

Scriptstegen Förflytta/Byt läge flyttar till olika områden i en databas. Använd Förflytta/Byt läge om du vill:

gå till en specifik post eller sökpost

växla till en specifik layout

flytta längs fält och andra objekt i en layout

emulera tryckning på Retur eller Tabb

växla till bearbetningsläge när du vill arbeta med innehållet i en fil

växla till sökläge när du vill fylla i sökposter

växla till granskningsläge om du vill visa hur poster, formulär och rapporter kommer att se ut när du skriver ut dem