Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för rättstavning > Installera ordlista
 

Installera ordlista

Öppnar dialogrutan Installera ordlistor.

Se även 

Tillval 

Inga.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Nej 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Det här scriptsteget är detsamma som att välja Redigera > Rättstavning > Installera ordlistor.

Du kan använda det här scriptsteget för att öppna dialogrutan Installera ordlista om du angivit att användarna inte ska ha tillgång till menyerna i FileMaker Pro Advanced.

Exempel 1 

Öppnar dialogrutan Installera ordlista och kontrollerar stavningen i alla fält i aktuell post.

Installera ordlista
Kontrollera aktuell post

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)