Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > Uppdatera objekt
 

Uppdatera objekt

Uppdaterar innehåll, villkorlig formatering och synlighetstillstånd för det angivna objektet.

Se även 

Tillval 

Objektnamn är ett namngivet objekt i aktuell layout. Mer information finns i Namnge objekt.

Repetition (valfritt) ger dig möjlighet att välja vilken fältrepetition som ska uppdateras. Standardvärdet är 1. Det här alternativet ignoreras om objektet inte är ett fält.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 13.0

Beskrivning 

Uppdatera objekt har inte stöd för repetitionstal när synlighetstillstånd uppdateras för ett objekt med ett dolt villkor.

Om det angivna objektet finns i en portal gör Uppdatera objekt att objektet uppdateras i alla synliga portalrader.

Om repetitionsberäkningen returnerar noll eller om uttrycket inte finns uppdateras alla repetitioner.

Kommentarer 

Använd scriptsteget Uppdatera fönster om du vill uppdatera alla objekt i det aktuella fönstret.

Exempel 1 

Låter användare logga in med ett annat konto och uppdaterar synlighetstillståndet för konfidentiellt objekt. Det konfidentiella objektet döljs när användaren inte är inloggad med administratörskontot.

Logga in igen [Med dialogruta: På]
Uppdatera objekt ["Konfidentiellt"]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)