Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fönster > Visa/dölj verktygsfält
 

Visa/dölj verktygsfält

Visar eller döljer statusverktygsfältet i FileMaker Pro Advanced och verktygsraden och redigeringsraden i FileMaker Go.

Se även 

Tillval 

Lås hindrar användaren från att manuellt visa eller dölja statusverktygsfältet i FileMaker Pro Advanced eller verktygsfältet i FileMaker Go.

Inkludera verktygsfältet Redigera post aktiverar eller inaktiverar redigeringsraden i FileMaker Go.

Visa visar statusverktygsfältet i FileMaker Pro Advanced och verktygsfältet i FileMaker Go.

Göm döljer statusverktygsfältet i FileMaker Pro Advanced och verktygsfältet i FileMaker Go.

Byt växlar mellan att visa och dölja statusverktygsfältet i FileMaker Pro Advanced (samma sak som att klicka på Visa eller dölj statusverktygsfältet) och verktygsfältet i FileMaker Go.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Kommentarer 

Om det här scriptsteget utförs på ett kort returnerar Visa/dölj verktygsfält returneras en felkod som kan registreras med hjälp av funktionen Get ( SenasteFel ).

Exempel 1 

Går till sökläget, visar statusverktygsfältet, pausar för användarinmatning, utför sökningen och döljer statusverktygsfältet.

Sök [Paus: Av]
Visa/dölj verktygsfält [Visa]
Paus/Återuppta script [Vänta på användaren]
Utför sökning [ ]
Visa/dölj verktygsfält [Göm]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)