Referens > Scriptsteg > Scriptsteg i kategorin Kontroll > Ange animering för layoutobjekt
 

Ange animering för layoutobjekt

Aktiverar eller inaktiverar animeringar medan ett script körs.

Se även 

Tillval 

aktiverar animeringar medan ett script körs.

Av inaktiverar animeringar medan ett script körs.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 13.0

Beskrivning 

Om du aktiverar animeringar krävs det längre tid för att köra ett script. Om du inaktiverar animeringar åsidosätts eventuella animeringsinställningar för andra scriptsteg. Det här scriptsteget påverkar alla scriptinitierade animeringar i alla fönster.

Obs!  Alternativet Ange animering för layoutobjekt returnerar inget fel när det körs i en FileMaker-produkt som saknar stöd för animeringar.

Exempel 1 

När ett script körs är animeringar normalt sett inaktiverade. Om ett script gör att en glidkontroll växlar mellan paneler får användarna ingen återkoppling i animeringsform. Om du vill uppmärksamma övergången från panel till panel kan du använda Ange animering för layoutobjekt [På] för att aktivera animering innan du växlar mellan paneler med hjälp av scriptsteget Gå till objekt.

Ange animering för layoutobjekt [På]
Gå till objekt [Objektnamn: "Panel 1"]
Paus/Fortsätt script [Varaktighet (sekunder): .5]
Gå till objekt [Objektnamn: "Panel 2"]
Paus/Fortsätt script [Varaktighet (sekunder): .5]
Gå till objekt [Objektnamn: "Panel 3"]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)