Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för filer > Öppna fil
 

Öppna fil

Öppnar den angivna FileMaker-filen eller låter användaren ange vilken fil som ska öppnas.

Se även 

Tillval 

Öppna gömt öppnar eller döljer den angivna databasen.

Lägg till FileMaker-datakälla anger en FileMaker Pro Advanced-databas som ska öppnas.

Lägg till ODBC-datakälla anger en ODBC-datakälla som ska öppnas.

Hantera datakällor låter dig ändra eller ta bort externa datakällor som du har lagt till. Se Redigera FileMaker-datakällor och Redigera ODBC-datakällor.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Partiell 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

För ODBC-datakällor återupprättar det här scriptsteget en länk till ODBC-datakällan.

De scriptsteg som följer efter steget Öppna fil utförs i den FileMaker-fil som innehåller scriptet, inte i den fil som öppnas av scriptet.

Om du inte anger en fil visar FileMaker Pro Advanced dialogrutan Öppna fil när scriptsteget Öppna fil utförs så att användaren kan ange en fil. Dialogrutan Öppna fil visas även om filen som används i scriptet har flyttats, tagits bort eller döpts om.

Kommentarer 

Om funktionen för att skapa nya databaser har inaktiverats i din installation av FileMaker Pro Advanced kan du inte konvertera filtyper, t.ex. Microsoft Excel-filer eller tabbavgränsade filer, till FileMaker Pro Advanced-databaser. Du kan dock importera data från andra filtyper till FileMaker Pro Advanced (om du öppnar databasen med ett lösenord som ger dig importbehörighet). Kontakta din systemadministratör om du behöver mer information.

I runtime-lösningar returnerar scriptsteget Öppna fil ett fel om en extern fil inte är bunden till lösningen.

Det här scriptsteget kan inte öppna en fil från en obehörig fil.

Om den angivna filen öppnas och sedan döljs av FileMaker Pro Advanced utförs fortfarande scripts som är konfigurerade att köras vid öppning.

Exempel 1 

Exporterar poster från den aktuella databasen, öppnar databasen Fakturasäkerhetskopior och kör scriptet Importera fakturor från databasen Fakturasäkerhetskopior.

Exportera poster [Med dialogruta: På ; Skapa kataloger: Av]
Öppna fil [Öppna gömt: Av; "Fakturasäkerhetskopior"]
Utför script [Angivet: Från lista ; "Importera fakturor" från fil: "Fakturasäkerhetskopior" ; Parameter: ]

Relaterade avsnitt 

Konvertera fil

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)

Arbeta med externa datakällor