Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för poster > Spara poster i Excel-format
 

Spara poster i Excel-format

Sparar poster till ett angivet kalkylblad i Excel.

Se även 

Tillval 

Med dialogruta anger om dialogrutan Excel-alternativ ska visas när scriptsteget utförs, om du redan har angett en fil. Om du inte har angett någon fil visas dialogrutan Spara poster i Excel-format när scriptsteget utförs, men dialogrutan Excel-alternativ visas inte.

Ange exportfil anger filsökvägen. Välj den mapp du vill exportera till eller skriv filsökvägen direkt i listan. Ange en sökväg per rad. FileMaker Pro Advanced använder den första sökväg som hittas. Mer information finns i Skapa filsökvägar.

Du kan välja:

Öppna fil automatiskt öppnar utdatafilen med standardprogrammet

Skapa e-post med fil som bilaga visar ett nytt e-postmeddelande i användarens standardprogram för e-post med utdatafilen som en bilaga

Om FileMaker Pro Advanced kör ett script som inte anger en absolut sökväg, och databasfilen som innehåller scriptet är värdbaserad, antas sökvägen vara den aktuella användarens Dokument-mapp.

Ange alternativ visar dialogrutan Tillval för "Spara poster som Excel". I listan Spara väljer du Alla poster som bearbetas eller Aktuell post. Ange om värdena i den första raden ska användas som fältnamn eller som data. Vid Kalkylblad, Rubrik, Ämne och Författare kan du ange text direkt, eller klicka på Ange om du vill ange ett fältnamn eller värden från en beräkning.

Skapa kataloger anger om kataloger som anges i utdatafilens sökväg ska skapas.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Nej 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 8.0

Beskrivning 

Detta steg fungerar i alla lägen utom sökläget.

Kommentarer 

För att spara poster som Microsoft Excel-kalkylblad måste du ha behörigheten Tillåt export, eller också måste du ställa in scriptet så att det körs med fullständig behörighet.

Exempel 1 

Söker efter och sorterar poster och sparar sedan hittade poster som en Excel-fil utan att meddela användaren.

Gå till layout ["Fakturor"]
Utför sökning [Återställ]
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Spara poster i Excel-format [Med dialogruta: Av; "Lista över obetalda fakturor.xlsx"; Alla poster som bearbetas ; Skapa kataloger: Av]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteget Exportera poster

Scriptsteget Importera poster

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)