Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för sökresultat > Sök efter matchande poster
 

Sök efter matchande poster

Söker poster genom kontext för ett angivet fält.

Se även 

Tillval 

Ange målfält anger det fält du vill söka efter.

Ersätt söker i hela databasen och ersätter den aktuella sökningen med poster som matchar innehållet i det aktiva fältet.

Förfina söker i sökresultatet och visar matchande poster baserat på innehållet i det aktiva fältet (en logisk OCH-sökning).

Alternativet Utöka utvidgar sökresultatet till att innefatta fler poster som matchar kriterier i det angivna fältet (en logisk ELLER-sökning).

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 12.0

Beskrivning 

Söker poster genom kontext för ett angivet fält så att du kan skapa scripts med liknande funktioner med hjälp av snabbmenyn i tabellvy.

Om du inte anger ett fält söker FileMaker Pro Advanced baserat på innehållet i fältet som är aktivt när scriptet körs. Om data är markerade i det aktiva fältet söker FileMaker Pro Advanced efter markerade data. Om data inte är markerade i det aktiva fältet söker FileMaker Pro Advanced efter allt innehåll i det aktiva fältet. Om du inte anger ett fält och det inte finns något aktivt fält när scriptet körs visar FileMaker Pro Advanced ett meddelande om ogiltigt kommando.

Sök efter matchande poster körs i bearbetningsläge eller granskningsläge. Om databasen är i ett annat läge när scriptet körs växlar FileMaker Pro Advanced till bearbetningsläge innan scriptet körs.

Sök efter matchande poster kan kopieras och klistras in eller importeras till andra FileMaker Pro Advanced-filer.

Kommentarer 

Om du manuellt markerar fältdata innan du kör det här scriptsteget i FileMaker WebDirect utförs scriptsteget som om du inte hade markerat något. Använd scriptsteget Ställ in markering om du vill markera fältdata innan du kör det här scriptsteget i FileMaker WebDirect.

Exempel 1 

Söker efter alla poster i samma kategori som den aktuella posten och växlar sedan till tabellvisningsläge.

Sök efter matchande poster [Ersätt; Produkter::Kategori
Visa som [Visa som tabell]

Exempel 2 

Öppnar ett nytt fönster, går till layouten Fakturor, söker efter alla poster i sökresultatet med samma Kund-ID som den aktuella posten, sorterar de nya hittade posterna och går till den första posten.

Nytt fönster [Stil: Dokument; Med layout: "Fakturor" (Fakturor)]
Sök efter matchande poster [Förfina; Fakturor::Kund-ID]
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Gå till post/sökpost/sida [Första]

Exempel 3 

Utökar antingen hittade poster med poster som matchar den aktuella postens Kund-ID eller skapar nya hittade poster som matchar den aktuella postens Kund-ID.

Visa anpassad dialogruta ["Vill du lägga till den aktuella kunden i sökresultatet?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1 ]
Sök efter matchande poster [Utöka; Fakturor::Kund-ID]
Else
Sök efter matchande poster [Ersätt; Fakturor::Kund-ID]
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteget Visa endast uteslutna

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)