Referens > Scriptsteg > Scriptsteg i kategorin Kontroll > Avbryt script
 

Avbryt script

Tvingar alla scripts, delscripts eller externa scripts som körs i det aktuella FileMaker-programmet att stoppas omedelbart.

Se även 

Tillval 

Inga.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Avbryt script kan försätta databasen i ett oförutsägbart tillstånd. Scriptet kan till exempel avbrytas i en oförutsägbar layout, vy eller i ett oförutsägbart läge.

Exempel 1 

Utför en sökning och skriver ut. Om inga poster hittas visas alla poster och scriptet avbryts.

Utför sökning [Återställ]
If [Get ( HittadePoster ) = 0]
Visa alla
Avbryt script
End If
Skriv ut [Med dialogruta: Av]

Exempel 2 

Scriptet Skriv ut obetalda fakturor anropar delscriptet Skriv ut. Om användaren väljer att inte skriva ut fakturor stoppas scriptet och delscriptet. Om användaren väljer att skriva ut fakturor skrivs obetalda fakturor som matchar sökvillkoren ut. Alla poster visas och sorteras efter utskrift.

Huvudscript: Skriv ut obetalda fakturor

Nytt fönster [Stil: Dokument; Namn: "Fakturalista"; Med layout: "Skriv ut fakturor" (Fakturor)]
Utför sökning [Återställ]
#Anropar delscriptet "Skriv ut" som anges nedan
Utför script [Angivet: Från lista ; "Skriv ut" ; Parameter: ]
#Fortsätter när delscriptet har slutförts om användaren valt att skriva ut fakturorna
Visa alla
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]

Delscript: Skriv ut

Visa anpassad dialogruta ["Skriv ut obetalda fakturor"; "Vill du skriva ut obetalda fakturor?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Skriv ut [Med dialogruta: Av]
Else
Stäng fönster [Aktuellt fönster]
#Avbryter både delscript och huvudscript
Avbryt script
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteget Avsluta script

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)