Referens > Scriptsteg > Scriptstegen Förflytta/Byt läge > Gå till föregående fält
 

Gå till föregående fält

Flyttar till föregående fält i fältordningen i den aktuella layouten.

Se även 

Tillval 

Inga.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Om inget fält är markerat när det här scriptsteget utförs, flyttar scriptsteget till det sista fältet i ordningsföljden i den aktuella layouten. Om ett fält är formaterat som en knapp blir fältobjektet markerat, inte knappobjektet.

Kommentarer 

I FileMaker WebDirect flyttas markören till det valda fältet.

Exempel 1 

Kontrollerar validering av fältinmatning. Kan startas med scripttriggern VidObjektStäng.

If [IsEmpty ( Kunder::Förnamn )]
Visa anpassad dialogruta ["Du måste ange ett förnamn."]
Gå till föregående fält
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)