Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för sökresultat > Utvidga sökning
 

Utvidga sökning

Utvidgar befintligt sökresultat med hjälp av aktuella eller lagrade sökposter.

Se även 

Tillval 

Ange sökposter låter dig skapa och lagra en sökpost tillsammans med scriptsteget. Återställ anger en sparad sökpost.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Detta scriptsteg motsvarar en logisk ELLER-sökning. I övrigt påminner Utvidga sökning om scriptsteget Utför sökning.

Exempel 1 

Utökar sökresultatet till att även omfatta obetalda fakturor.

Visa anpassad dialogruta ["Ta med obetalda fakturor i hittade poster?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Sök [Paus: Av]
Tilldela fält [Fakturor::Status = "Obetalda"]
Utvidga sökning [Återställ]
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)