Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för redigering > Radera
 

Radera

Raderar innehållet i det angivna fältet i den aktuella posten.

Se även 

Tillval 

Markera hela innehållet raderar allt i fältet. Om du inte använder Markera hela innehållet raderas bara det som är markerat i fältet.

Gå till målfält anger det fält vars innehåll du vill ta bort.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Partiell 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Det här scriptsteget tar bort innehållet i fältet i aktuell post utan att först placera innehållet i Urklipp. Om du vill klippa ut och klistra in fältinformationen använder du scriptsteget Klipp ut. Använd Ångra omedelbart om du vill återställa innehållet.

Kommentarer 

Om du manuellt markerar fältdata innan du kör det här scriptsteget i FileMaker WebDirect utförs scriptsteget som om du inte hade markerat något. Använd scriptsteget Ställ in markering om du vill markera fältdata innan du kör det här scriptsteget i FileMaker WebDirect.

Exempel 1 

Raderar fältet E-post i den aktuella posten.

Visa anpassad dialogruta ["Vill du radera kundens e-postadress?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Radera [Välj; Kunder::E-post]
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)