Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för rättstavning > Rättstava ordet
 

Rättstava ordet

Öppnar dialogrutan Rättstavning så att användaren kan korrigera felstavade ord.

Se även 

Tillval 

Inga.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Nej 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Det här är detsamma som att välja Redigera > Rättstavning > Rättstava ord.

Du kan använda det här scriptsteget för att öppna dialogrutan Rättstavning om du angett att användarna inte ska ha tillgång till menyerna i FileMaker Pro Advanced.

Kommentarer 

Kontrollera stavning medan du skriver måste vara valt (Arkiv > Filtillval > Rättstavning.)

Det här scriptsteget kan bara korrigera ord som FileMaker Pro Advanced identifierat som felstavade.

Exempel 1 

Visar en anpassad dialogruta med frågan om användaren vill öppna dialogrutan Rättstavning.

Visa anpassad dialogruta ["Öppna dialogrutan Rättstavning för att korrigera stavning?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Rättstava ordet
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)