Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för filer > Spara en kopia
 

Spara en kopia

Sparar en kopia av den aktuella filen.

Se även 

Tillval 

Under Ange utdatafil kan du ange namn och plats för den resulterande kopian. Mer information finns i Skapa filsökvägar. Du kan välja:

Öppna fil automatiskt öppnar utdatafilen med standardprogrammet

Skapa e-post med fil som bilaga visar ett nytt e-postmeddelande i användarens standardprogram för e-post med utdatafilen som en bilaga

Om du inte anger någon fil sparas en kopia av den aktuella filen och dialogrutan Spara som öppnas där användaren kan ange kopieringstillval.

Välj vilken typ av kopia du vill göra:

kopia av filen sparar en fullständig kopia av den aktuella filen.

komprimerad kopia sparar en komprimerad kopia av den aktuella filen.

tom kopia sparar en kopia av filen utan några poster.

fristående kopia (enstaka fil) sparar en kopia av filen med allt containerinnehåll inbäddat i filen.

Skapa kataloger anger om kataloger som anges i utdatafilens sökväg ska skapas.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Partiell 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Använd det här scriptsteget när du vill säkerhetskopiera din fil.

Kommentarer 

I FileMaker Pro Advanced stöds inte det här scriptsteget när den aktuella filen är värdbaserad.

I FileMaker Go:

Välj fristående kopia (enstaka fil). Containerobjekten bäddas in i kopian.

Alternativet Skapa kataloger stöds inte.

Exempel 1 

Sparar en kopia eller en tom kopia av den aktuella databasen.

Visa anpassad dialogruta ["Spara en kopia eller en tom kopia av den aktuella filen?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Spara en kopia [kopia av filen ; Skapa kataloger: Av]
Else
Spara en kopia [tom kopia ; Skapa kataloger: Av]
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)