Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för sökresultat > Sortera ej poster
 

Sortera ej poster

Återställer posterna i den aktuella gruppen hittade poster till den ordning som posterna matades in.

Se även 

Tillval 

Inga.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Använd det här scriptsteget när det är viktigt att bibehålla den ursprungliga ordningen, som fakturor som förs in efter fakturanumret eller medlemsposter som anges efter datum.

Kommentarer 

Du behöver inte utföra scriptsteget Sortera ej poster innan du utför scriptsteget Sortera poster.

Exempel 1 

Går till layouten Skriv ut fakturor, sorterar posterna, skriver ut, återgår till den ursprungliga layouten och återställer sorteringen av posterna.

Gå till layout ["Skriv ut fakturor"]
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Skriv ut [Med dialogruta: Av]
Gå till layout [ursprunglig layout]
Sortera ej poster

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)