Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > AVPlayer Ange uppspelningsläge
 

AVPlayer Ange uppspelningsläge

Pausar, fortsätter eller stoppar uppspelningen av en mediefil som spelas upp eller är pausad.

Se även 

Tillval 

Gör paus pausar uppspelningen av en mediefil.

Spelar fortsätter uppspelningen av en mediefil som har pausats.

Stoppad stoppar uppspelningen av en mediefil. När en spelare har ställts in på att stoppa, kan den inte ställas in på att spela med det här scriptsteget.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Nej 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Nej 

Kommer från 

FileMaker Pro 14.0

Beskrivning 

Använd det här scriptsteget om du vill pausa, fortsätta eller stoppa uppspelningen av en mediefil som spelas upp eller är pausad.

Exempel 1 

Fortsätter uppspelningen av en mediefil som har pausats.

AVPlayer Ange uppspelningsläge [Spelar]

Exempel 2 

Stoppar en mediefil om den spelas upp.

If [GetAVPlayerAttribute ( "playbackState" ) = 1
AVPlayer Ange uppspelningsläge [Stoppad]
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)

Scriptsteget AVPlayer Spela upp

Scriptsteget AVPlayer Ange tillval

Funktionen GetAVPlayerAttribute