Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för filer > Reparera filer
 

Reparera filer

Reparerar en skadad FileMaker Pro Advanced-fil.

Se även 

Tillval 

Med dialogruta anger om en dialogruta ska visas när scriptsteget har utförts, och visar hur många byte som har återställts, antalet poster och fältvärden som har hoppats över samt antalet fältdefinitioner som har reparerats.

Om Med dialogruta ställs in på Av gäller endast standardreparationsåtgärderna. Dialogrutan Avancerade reparationsalternativ stöds inte.

Ange exportfil anger filen som ska repareras. Mer information finns i Skapa filsökvägar. Om du inte väljer en källfil visas dialogrutan Öppna skadad fil vid körning.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Nej 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Kommandot Reparera gör ett aggressivt försök att öppna en skadad fil på nytt. Det är avsett för återskapande av data, inte filreparation. Använd inte kommandot Reparera som rutinmässigt filunderhåll.

FileMaker Pro Advanced försöker reparera så mycket information i den skadade filen som möjligt och sparar resultatet i en ny fil. Originalfilen tas inte bort eller ersätts.

Kommentarer 

Innan du börjar bör du kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme på hårddisken för den nya filen. Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme blir filen oanvändbar.

Exempel 1 

Öppnar Fakturasäkerhetskopior och försöker sedan reparera databasen om den är skadad.

Öppna fil [Öppna gömt: Av; "Fakturasäkerhetskopior"]
If [Get ( SenasteFel ) = 807]
Reparera fil [Med dialogruta: Av; "Invoices Backup.fmp12"]
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)