Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > Utför DDE-kommando (Windows)
 

Utför DDE-kommando (Windows)

Skickar ett DDE-kommando till ett annat program för att utföra kommadon i det programmet.

Se även 

Tillval 

Tjänst är namnet på programmet som utför kommandona. Se dokumentationen till programmet som du anger för den giltiga tjänsten. Du kan ange namnet på tjänsten som text eller klicka på Ange för att skapa namnet utifrån en beräkning.

Objekt är ett filnamn eller en textsträng som beskriver det objekt som programmet utför kommandona på. Giltiga ämnen finns i dokumentationen till programmet som anges i Tjänst. Du kan ange ämnesnamnet som text eller klicka på Ange för att skapa namnet utifrån en beräkning. Mer information finns i Skapa filsökvägar.

Kommandon är ett beräknat värde eller en textsträng som anger vad programmet gör. Giltiga kommandon och format finns i dokumentationen till programmet som anges i Tjänst. Du kan ange kommandon som text eller klicka på Ange för att skapa dem utifrån en beräkning.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Nej 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Det här scriptsteget skickar ett DDE-kommando (Dynamic Data Exchange, dynamiskt datautbyte) till ett annat program för att utföra en rad kommandon som finns tillgängliga i det programmet.

FileMaker Pro Advanced skickar DDE-kommandon men tar inte emot dem.

Eftersom DDE är en Windows-funktion kommer scriptsteget att ignoreras om du kör ett script som innehåller detta steg på en macOS-baserad dator. (En felkod som kan registreras med funktionen Get ( SenasteFel ) skapas.)

När ett FileMaker Pro Advanced-script först upprättar en DDE-anslutning hålls anslutningen öppen för att utföra efterföljande scriptsteg för samma tjänst och objekt. Om scriptet inkluderar ett annat DDE Execute-scriptsteg med ett annat tjänstnamn eller objekt stänger FileMaker Pro Advanced den aktuella anslutningen och öppnar en annan med det nya tjänstnamnet och objektet. Alla öppna anslutningar stängs när scriptet är slutfört.

Exempel 1 

Öppnar en URL-adress i Internet Explorer. (Internet Explorer måste vara startat när scriptet körs.)

Utför DDE-kommando [Tjänst: "iexplore"; Objekt: "WWW_OpenURL";
Kommandon: "www.filemaker.com"]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)