Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för konton > Lägg till konto
 

Lägg till konto

Lägger till ett nytt konto med namn, lösenord och behörighetsuppsättning.

Se även 

Tillval 

Kontonamn är namnet på det nya kontot.

Lösenord är lösenordet för det nya kontot.

Behörighetsuppsättning låter dig ställa in en fördefinierad behörighetsuppsättning för den här användaren eller skapa en ny behörighetsuppsättning.

Fullständig behörighet kan inte tilldelas med det här scriptsteget. Konton med fullständig behörighet måste skapas manuellt.

Användaren måste ändra lösenordet vid nästa inloggning tvingar användarna att ändra sina lösenord nästa gång de loggar in på databasen.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Kontonamn och lösenord kan vara text lagrad med scriptsteget eller genereras vid körning baserat på beräkningar du anger.

Kommentarer 

Kontonamn måste vara unika.

Du måste ha behörighetsuppsättningen Fullständig behörighet för att kunna utföra det här scriptsteget. Om du vill låta användare med lägre behörighet än fullständig behörighet utföra det här scriptsteget, högerklickar du på aktuellt script i sektionen för scripts och väljer Bevilja fullständig behörighet.

Exempel 1 

Lägger till ett nytt användarkonto med endast datainmatningsbehörighet. Kräver att du ändrar lösenordet nästa gång du loggar in på kontot.

Lägg till konto [Kontonamn: "Användare"; Lösenord: "1234"; Behörighet: "[Endast datainmatning]"; Lösenord upphör att gälla]

Exempel 2 

Lägger till ett nytt konto med endast läsbehörighet med namnet och lösenordet i den anpassade dialogrutan.

Visa anpassad dialogruta ["Vill du lägga till ett nytt konto?"; Konton::Namn; Konton::Lösenord]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Lägg till konto [Kontonamn: Konton::Namn; Lösenord: Konton::Lösenord; Behörighet: "[Skrivskyddad åtkomst]"]
End If

Exempel 3 

Lägger till ett nytt konto med endast datainmatningsbehörighet om inte den aktuella användaren endast har läsbehörighet. Använder den aktuella användarens namn som det nya kontonamnet.

If [Get ( KontoBehörighetsuppsättning ) = "[Read-Only Access]"]
Lägg till konto [Kontonamn: Get ( Användarnamn ); Lösenord: "1234"; Behörighet: "[Endast datainmatning]"; Lösenord upphör att gälla]
Else
Visa anpassad dialogruta ["Du har inte rätt behörigheter för att lägga till ett konto."]
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)