Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för konton > Återställ kontolösenord
 

Återställ kontolösenord

Återställer lösenordet för det befintliga FileMaker-konto du anger.

Se även 

Tillval 

Kontonamn låter dig ange namnet på ett befintligt FileMaker Pro Advanced-konto som innehåller lösenordet som ska återställas.

Nytt lösenord är det nya lösenordet för kontot.

Användaren måste ändra lösenord vid nästa inloggning tvingar användarna ändra sina lösenord nästa gång de loggar in på databasen.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Använd scriptsteget flera gånger om du vill återställa flera konton med ett enda script.

Kommentarer 

Du måste ha behörighetsuppsättningen fullständig behörighet för att kunna utföra det här scriptsteget. Om du vill låta användare med lägre behörighet än fullständig behörighet utföra det här scriptsteget, högerklickar du på aktuellt script i sektionen för scripts och väljer Bevilja fullständig behörighet.

Det här scriptsteget återställer kontolösenordet utan att visa någon dialogruta.

Exempel 1 

Ändrar lösenordet för kontot Försäljning. Kräver att du ändrar lösenordet nästa gång du loggar in på kontot.

Återställ kontolösenord [Kontonamn: "Försäljning"; Lösenord: "1234"; Lösenord upphör att gälla]

Exempel 2 

Frågar om du vill ändra lösenordet för det aktuella kontot. Återställer lösenordet med innehållet i fältet Lösenord.

Visa anpassad dialogruta ["Återställa det aktuella kontolösenordet?"; Konton::Lösenord]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Återställ kontolösenord [Kontonamn: Get ( Kontonamn ); Lösenord: Konton::Lösenord]
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)