Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fönster > Visa/dölj textlinjal
 

Visa/dölj textlinjal

Visar eller döljer textlinjalen.

Se även 

Tillval 

Visa visar FileMaker Pro Advanced-textlinjalen.

Göm döljer FileMaker Pro Advanced-textlinjalen.

Byt växlar mellan att visa och gömma textlinjalen.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Nej 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Textlinjalen används för att formatera stycken och flikar i fält och layouter.

Exempel 1 

Går till fältet Beskrivning i layouten Produktinformation och visar textlinjalen.

Gå till layout ["Produktinformation"]
Gå till fält [Produkter::Beskrivning]
Visa/dölj textlinjal [Visa]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)