Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > AVPlayer Ange tillval
 

AVPlayer Ange tillval

Ändrar inställningarna för en mediefil som spelas upp eller är pausad.

Se även 

Tillval 

Presentation ändrar inställningarna för visning av mediefilen.

Starta helskärm börjar spela upp mediefilen i helskärm, men tillåter att presentationen ändras till inbäddad.

Endast helskärm spelar upp mediefilen i helskärm.

Starta inbäddad börjar spela upp mediefilen inbäddat, men tillåter att presentationen ändras till helskärm.

Endast inbäddat spelar upp mediefilen inbäddat och tillåter inte att presentationen ändras till helskärm.

Endast ljud spelar bara upp ljudet.

Inaktivera interaktion ändrar inställningarna för att aktivera eller inaktivera användarinteraktion med uppspelningen. Om det här alternativet är inställt på Ja kan du inte använda uppspelningskontrollerna eller gester för att interagera med mediefilen.

Ja inaktiverar användarinteraktion med uppspelningen.

Nej aktiverar användarinteraktion med uppspelningen.

Dölj kontroller ändrar inställningarna för att visa eller dölja uppspelningskontrollerna under tiden som mediefilen spelas upp. Om du döljer uppspelningskontrollerna men aktiverar interaktion, kan du använda gester istället för uppspelningskontroller.

Ja döljer uppspelningskontrollerna.

Nej visar uppspelningskontrollerna.

Inaktivera externa kontroller aktiverar eller inaktiverar uppspelningskontrollerna i iOS på låsskärmen eller Kontrollcenter när mediefilen spelas upp eller är pausad.

Ja inaktiverar uppspelningskontrollerna i iOS.

Nej aktiverar uppspelningskontrollerna i iOS.

Pausa i bakgrunden ändrar inställningen för att spela upp ljud och video när FileMaker Go flyttas till bakgrunden. Om det här alternativet inte är inställt och FileMaker Go flyttas till bakgrunden fortsätter ljudet att spelas upp, men videon pausas.

Ja används för att pausa ljud och video.

Nej fortsätter att spela upp ljud och video.

Position anger hur många sekunder från mediefilens början den aktuella uppspelningen flyttas.

Startförskjutning anger början av uppspelningsintervallet i antal sekunder från mediefilens början. Mediefilen kan bara spelas upp inom uppspelningsintervallet. Om du till exempel ställer in detta alternativ på 30, kan användaren inte spola tillbaka eller spela upp de 30 första sekunderna av mediefilen. Standardvärdet för detta alternativ är 0, vilket tillåter att mediefilen startas från början.

Slutförskjutning anger slutet av uppspelningsintervallet i antal sekunder från mediefilen början. Mediefilen kan bara spelas upp inom uppspelningsintervallet. Om du till exempel ställer in detta alternativ på 100, kan användaren inte spola fram eller spela upp mer än 100 sekunder av mediefilen. Standardvärdet för detta alternativ är 0, vilket tillåter att mediefilen spelas upp till slutet.

Zooma anger hur videon ska visas.

Anpassa bevarar visningsförhållandet och skalar videon så att den passar i uppspelningsområdet.

Bakgrund behåller visningsförhållandet och skalar videon så att den fyller uppspelningsområdet.

Dra ut sträcker ut videon så att den fyller uppspelningsområdet, men bevarar inte visningsförhållandet.

Anpassa endast gör att användaren inte kan ändra zoominställningen till Bakgrund eller Dra ut.

Endast bakgrund gör att användaren inte kan ändra zoominställningen till Anpassa eller Dra ut.

Dra bara ut tillåter inte att användaren ändrar zoominställningen till Anpassa eller Bakgrund.

Volym anger ett värde mellan 0,0 och 1,0 som volymnivå för ljudet.

Sekvens anger vilken mediefil som ska spelas upp härnäst.

Ingen spelar inte upp ytterligare media.

Nästa spelar upp nästa mediefil.

Föregående spelar upp föregående mediefil.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Nej 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Nej 

Kommer från 

FileMaker Pro 14.0

Beskrivning 

Använd det här scriptsteget om du vill ändra inställningarna för ljud-, video- och bildfiler när filen spelas upp eller är pausad.

Exempel 1 

Ändrar inställningen för en video som spelas upp så att uppspelningen startar 50 sekunder från filens början. Videon sträcks ut så att den fyller upp uppspelningsområdet utan att bevara visningsförhållandet.

AVPlayer Ange tillval [Position: 50; Zooma: Dra ut]

Exempel 2 

Aktiverar användarinteraktion med uppspelningen efter att videon har spelats upp i 30 sekunder.

AVPlayer Spela upp [Objektnamn: "Container"; Inaktivera interaktion: Ja]
Paus/Fortsätt script [Varaktighet (sekunder): 30]
AVPlayer Ange tillval [Inaktivera interaktion: Nej]

Exempel 3 

Pausar ljudfilen som spelas om FileMaker Go flyttas till bakgrunden.

AVPlayer Ange tillval [Pausa i bakgrunden: Ja]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)

Scriptsteget AVPlayer Spela upp

Scriptsteget AVPlayer Ange uppspelningsläge

Funktionen GetAVPlayerAttribute