Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för sökresultat > Ändra senaste sökning
 

Ändra senaste sökning

Ändrar den senaste sökposten.

Se även 

Tillval 

Inga.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Ändra senaste sökning körs i sökläge. Om databasen är i ett annat läge när scriptet körs växlar FileMaker Pro Advanced till sökläge innan scriptet körs.

Exempel 1 

Utför en sökning. Om inga poster hittades ändras sökposten.

Utför sökning [Återställ]
If [Get ( HittadePoster ) = 0]
Ändra senaste sökning
End If

Exempel 2 

Utför en sökning och sorterar sedan hittade poster. Om inga poster hittades kan användaren ändra sökposten.

Manuell felhantering [På]
Sök [Paus: På]
Utför sökning [ ]
If [Get (SenasteFel) = 401]
Ändra senaste sökning
Else
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)