Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för att öppna menyalternativ > Öppna Hantera layouter
 

Öppna Hantera layouter

Öppnar dialogrutan Hantera layouter.

Se även 

Tillval 

Inga.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Nej 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Nej 

Kommer från 

FileMaker Pro 11.0

Beskrivning 

Det här scriptsteget är detsamma som att välja Arkiv > Hantera > Layouter, eller Hantera layoutersnabbmenyn Layout.

Exempel 1 

Visar en anpassad dialogruta med frågan om användaren vill hantera databasens layouter, och öppnar dialogrutan Hantera layouter.

Visa anpassad dialogruta ["Vill du hantera databasens layouter?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Öppna Hantera layouter
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)