Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fält > Infoga från index
 

Infoga från index

Klistra in ett värde från indexet i ett fält.

Se även 

Tillval 

Markera hela innehållet ersätter allt i fältet. Om du inte väljer detta tillval infogar Infoga från index resultatet vid markörens position eller i slutet av fältets data.

Gå till målfält låter dig ange vilket fält indexvärdet ska klistras in i. Fältet du anger kan vara av valfri typ.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Nej 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Detta scriptsteg visar index för det aktiva fältet. Du kan använda Infoga från index i bearbetningsläge eller sökläge.

FileMaker Pro Advanced visar dialogrutan Index så att användaren kan välja ett ord. Den här metoden främjar konsekvent inmatning och korrekt stavning. För det här scriptsteget kan du ange ett fält och välja hela innehållet i fältet.

FileMaker Pro Advanced använder det som senast var valt för tillvalet Visa ord separat i dialogrutan Index (det ligger inte kvar i scriptet).

Kommentarer 

Om det angivna fältet inte finns i den layout där scriptet körs returnerar Infoga från index en felkod som kan registreras med funktionen Get ( SenasteFel ).

Om du har stängt av indexeringen och avmarkerat alternativet Skapa index automatiskt vid behov kommer indexet inte att visas och en felkod returneras. Mer information om indexering av fält finns i Definiera tillval för fältindex.

Exempel 1 

Visar index för ett fält i sökläge, så att användaren kan välja ett tidigare använt värde.

Sök [Paus: På]
Infoga från index [Kunder::Företag]
Utför sökning [ ]

Relaterade avsnitt 

Scriptsteget Tilldela fält

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)