Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > Aktivera pektangentbord
 

Aktivera pektangentbord

Aktiverar eller inaktiverar pektangentbordet.

Se även 

Tillval 

aktiverar pektangentbordet.

Av inaktiverar pektangentbordet.

Byt växlar mellan att aktivera och inaktivera pektangentbord.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Partiell 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Partiell 

Kommer från 

FileMaker Pro 14.0

Beskrivning 

Använd det här scriptet om du vill aktivera eller inaktivera pektangentbordet i FileMaker Go eller Windows. Aktivera pektangentbord används bara för fält. Det påverkar inte pektangentbordet i dialogrutor.

Du kan använda funktionen Get ( PektangentbordLäge ) om du vill kontrollera pektangentbordets aktuella inställning.

Kommentarer 

Det här scriptsteget kan inte användas i Windows 7.

Exempel 1 

Aktiverar pektangentbordet i FileMaker Go.

Aktivera pektangentbord [På]

Exempel 2 

Kontrollerar pektangentbordets aktuella inställning och inaktiverar pektangentbordet om det är aktiverat.

If [ Get ( PektangentbordLäge ) = 1]
Aktivera pektangentbord [Av]
End If

Relaterade avsnitt 

Funktionen Get ( PektangentbordLäge )

Scriptsteg (i bokstavsordning)

Scriptsteg (efter kategori)